V této oblasti jsou pro čištění odpadních vod používány fyzikálně-chemické procesy. Tyto procesy jsou řešeny individualně podle potřeb zákazníka. Procesy jsou vhodné pro odstraňování kovů, olejů a dalších znečištění. Součástí této technologie je chemická úprava, vysrážení, sedimentace a případně flotace a filtrace. Pro toto čištění odpadních vod je využíván široký sortiment potřebných chemikálií, koagulantů a flokulantů.

v těchto službách nabízíme

Neváhejte nás kontaktovat pro získání více informací:

František DOSTÁL - technologie
  • Telefon: +420 775 750 764
  • E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Vítěslav ZEDEK - jednatel
  • Telefon: +420 775 555 888
  • E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Jiří SOUŠEK - konstrukce
  • Telefon: +420 775 750 762
  • E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Reference

Tlaková plynárna Vřesová – využití vedlejších kapalných produktů

V tlakové plynárně Vřesová je zplyňováno hnědé uhlí z okolních revírů. Hlavním produktem je energoplyn, sloužící k výrobě el. energie, dále pak generátorový dehet, fenolový koncentrát, kyselina sírová, kapalný čpavek. Firma Antares se podílela významnou měrou na dodávce technologických celků při výstavbě nových provozů tlakové plynárny Vřesová.

vresovavresovavresovavresova

Čistírna odpadních vod LG.Philips Hranice

Čistírna odpadních vod slouží k čištění produkovaných vod z výroby obrazovek firmy LG.Philips Hranice. Skládá se ze tří linek chemických a jedné biologické. Maximální výkon čistírny je 120 m3/h. Na tomto zařízení je dosahováno velmi dobrých výsledků, včetně odbourání těžkých kovů, zejména Cr6+, Cr3+, Pb v přitékající odpadní vodě z výrobních provozů závodu.

cov_philipscov_philipscov_philipscov_philips